iBalans gör det enklare för dig att driva företag. Du får bättre kontroll och styrning samtidigt som du frigör tid för att utveckla din verksamhet i rätt riktning. Tjänster vi erbjuder:

Löpande ekonomi

 • Bokföring
 • Moms- och skatteredovisning
 • Fakturering
 • Betalningar
 • Löneadministration
services-2
Rapportering & Planering

 • Bokslut och årsredovisning
 • Deklaration och kontrolluppgifter
 • Budgetering
services-1
Övriga tjänster företag

 • Företagsstart och bolagsbildning
 • Hjälp med kontakter med myndigheter och banker
 • Rådgivning och praktisk hjälp i företagsekonomiska frågor
 • Generell affärsutveckling; utöver egen erfarenhet har jag ett stort nätverk av specialister på olika områden
services-3